Projekty

Budowanie Mostów

Budowanie Mostów

RÓŻNORODNOŚĆ to nie kolor skóry, religia, orientacja czy siła fizyczna. Różnorodność to ludzie. ~ Zuzia

Projekt „Budowanie mostów” został zorganizowany w dniach 5-15 lipca 2018 roku przez Stowarzyszenie HochDrei e.V., Fundację BEZLIK, Fundację im. Marty Wieckiej oraz Stowarzyszenie MenschRaumLand. W tej polsko-niemiecko-ukraińskiej wymianie młodzieży, realizowanej w Poczdamie i Mikuszewie, uczestniczyli chłopcy i dziewczyny w wieku 13-16 lat.

W czasie spotkań proponowano aktywności, które wzmacniały młodzież w ich różnorodności i kształtowały w nich świadomą reakcję na akty nienawiści i nietolerancji.

Uczestnicy i uczestniczki projektu to osoby dążące do zmian w swoim najbliższym otoczeniu – szkole, osiedlu, mieście. Poprzez dialog międzykulturowy chcieli wypracować sposoby na rozpoznanie różnych form dyskryminacji w życiu codziennym oraz omówić sposoby zwiększenia tolerancji w Niemczech, Polsce i w Ukrainie. Chłopcy i dziewczyny rozpoczęli pracę od wzajemnego poznawania siebie i swoich doświadczeń, co znacząco wpłynęło na dalsze działania. Umożliwiło to dostrzeżenie podobieństw, a różnice pomiędzy osobami uczestniczącymi w warsztatach młodzież widziała jako wzbogacenie . Opierając się na różnorodności i szacunku, grupa wspólnymi siłami zaczęła budować mosty pomiędzy jej członkami i członkiniami.

Po pięciodniowym pobycie w Poczdamie osoby biorące udział w projekcie pojechały na kolejne pięć dni do Polski. Podczas warsztatów w Mikuszewie grupa odbyła szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzone przez Fundację Akceptacja. Organizację reprezentowały osoby transpłciowe – nawiązanie z nimi bezpośredniego kontaktu stanowiło kolejne wzbogacające doświadczenie dla dorastających nastolatków i nastolatek.

W czasie pobytu w Mikuszewie młodzi zorganizowali stoisko na festynie gminnym w Miłosławiu, przy którym zachęcali odwiedzających do wzięcia udziału w samodzielnie zaprojektowanych grach i ćwiczeniach. Stoisko CELEBRATE DIVERSITY składało się z rajdu na wózku inwalidzkim, gry dotyczącej ról płciowych oraz gry memory z informacjami na temat różnorodności orientacji seksualnej oraz tożsamości psychoseksualnej.

Z początku niepewnie, z czasem coraz odważniej przekonywali przechodniów do udziału w zabawach. Zaangażowanie Młodych przyciągało mieszkańców i mieszkanki Miłosławia, a ich pozytywne informacje zwrotne utwierdziły uczestników i uczestniczki projektu w przekonaniu, że warto działać na rzecz zwiększania świadomości różnorodności społecznej.

Młodzież wróciła do swoich domów z ogromną energią i jak sami zaznaczyli – z niechęcią opuszczali grupę, która wzajemnie się inspirowała i motywowała. Stali się silniejsi, bardziej otwarci i tolerancyjni wobec innych.

KAŻDY CZŁOWIEK spostrzega RÓŻNORODNOŚĆ inaczej: ktoś dzieli ludzi według wieku, płci, koloru skóry, religii albo nawet orientacji seksualnej, lecz każdy z nich jest na swój sposób wyjątkowy. I dzięki tej wyjątkowości pojawia się pojęcie różnorodności. ~ Anonim

Projekt został dofinansowany przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Programm EUROPEANS FOR PEACE der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (EVZ).

Udostępnij ten post