Fundatorzy i Rada Fundacji


Birgit Weidemann

Prezeska stowarzyszenia HochDrei e.V., które prowadzi Placówkę Oświatową edukacji pozaformalnej w Poczdamie. Od wielu lat zajmuje się pozaformalną edukacją obywatelską, międzynarodową, równościową i inkluzyjną.

Członkini niemieckiej części Rady Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży jako społeczna strona Rady w Federalnej Komisji ds. Kształcenia Politycznego.

Krzysztof Hajder

Związany z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży od początku jego funkcjonowania pod koniec lat 1990-tych.

Obecnie doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Profesor UAM w Zakładzie Polityki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca na kierunkach zarządzanie kreatywne oraz doradztwo i coaching. Opiekun Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej, z którym m.in. corocznie organizuje akcje charytatywne. Analityk i ekspert w licznych projektach społeczno-gospodarczych.

Członkinie Rady Fundacji

Małgorzata Fojecka, Patricia Krolik, Marianna Szymarek.