Obszar działań

Jesteśmy organizacją, która od 2017 roku zajmuje się organizacją wymian międzynarodowych, głównie polsko niemieckich, działa w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej oraz organizacji warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży. Fundacja zajmuje się koordynacją i realizacją polsko-niemieckich projektów w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo.(podlinkowane)

Naszą misją jest działanie na rzecz pozytywnego postrzegania międzykulturowości, propagowanie akceptacji różnorodności, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie idei wolności oraz praw człowieka, wspieranie ekologii, edukacji, szkolnictwa wyższego i oświaty. Promujemy również działania na rzecz integracji społecznej przy wspomaganiu rozwoju społeczności lokalnych. Dodatkowo prowadzimy szkolenia dla organizatorów i organizatorek międzynarodowych wymiany młodzieży, szczególnie w kontekście pracy z grupami polsko-niemieckimi.

Działania wzmacniające nastolatki
Działania wzmacniające nastolatki

Wspieramy i promujemy działania wzmacniające dziewczyny, nastolatki i młode kobiety. Staramy się poszerzać ich horyzonty i możliwości poprzez przekazanie wiedzy społeczno-politycznej oraz promocję rozwoju.

Międzynarodowe wymiany młodzieży
Międzynarodowe wymiany młodzieży

Tworzymy bezpieczną przestrzeń do nauczania międzykulturowego, przezwyciężamy stereotypy, nawiązujemy polsko-niemiecko przyjaźnie i zapraszamy do współpracy trójstronnej grupy z Ukrainy, Białorusi czy Czech.

Edukacja antydyskryminacyjna
Edukacja antydyskryminacyjna

Kształtujemy kompetencje oraz dostarczamy wiedzę, jak odpowiednio reagować i zapobiegać zjawisku dyskryminacji.