Zespół

Małgorzata BobrowskaPrezeska Fundacji BEZLIK.
Jest absolwentką Technische Universität Berlin na kierunkach Historii oraz Niemiecki jako język obcy. Już w czasie studiów zaczęła angażować się w polsko-niemieckie projekty. W ramach studenckiego naukowego projektu historycznego „Verständnis durch Verständigung“ zainicjowała w latach 2004-2006 współpracę pomiędzy TU Berlin i UAM w Poznaniu. Od 2005 roku związana była roczną praktyką w ramach projektu „Brücken Köpfe“ z placówką oświatową Schloss Trebniz e.V. Od 2006 roku współpracuje z HochDrei e.V. oraz Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży Mikuszewo. W obu placówkach jest referentką do spraw edukacji oraz koordynatorką polsko-niemieckich oraz trójstronnych projektów dla dzieci i młodzieży. W kwietniu 2017 została powołana na prezeskę Fundacji BEZLIK, która wspiera międzykulturową pracę projektową w MDSM Mikuszewo. Fundacja na cel obrała sobie również działania na rzecz pozytywnego postrzegania międzykulturowości, propagowanie akceptacji różnorodności kulturowej, narodowościowej i etnicznej.
Ukończyła roczne szkolenie Dramy Stosowanej I stopnia dla nauczycieli i nauczycielek realizowane przez Stowarzyszenie Stop Klatka w Poznaniu w roku szkolnym 2014/2015. Zdobyła licencjat z Pedagogiki na wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Ukończyła w trybie podyplomowym „Przygotowanie pedagogiczne” na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Przez pięć lat pracowała również w szkołach, na różnym etapie nauczania, jako nauczycielka języka niemieckiego i historii.

Aleksandra Jarocka


Współpracuje z Fundacją BEZLIK od 2018 roku, edukatorka antydyskryminacyjna i wielokulturowa, prowadziła warsztaty antydyskryminacyjne w różnych poznańskich szkołach, a także w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, współpracując z Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz Polskim Forum Migracyjnym; współpracowała z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu; jest absolwentką programu Global-In Fellowship (2017 rok) oraz członkinią sieci Global Changemakers Network. W latach 2015 – 2019 pracowała jako koordynatorka integracji społecznej w Migrant Info Point w Poznaniu, koordynując różne projekty dotyczące integracji cudzoziemców oraz edukacji wielokulturowej. W 2016 roku uczestniczyła w projekcie “The Power of YOU(TH)” o edukacji pozaformalnej w Luksemburgu, finansowanym przez Erasmus+. W 2019 roku prowadziła jako samodzielna trenerka trening finansowany przez Erasmus+, zorganizowany przez fundację Sempre a Frente w Lublinie – “Supporting Youth Initiatives” dla pracowników młodzieżowych z Ukrainy, Rosji, Rumunii, Hiszpanii, Algierii, Gruzji, Grecji. W 2018 roku pracowała jako trenerka oraz mentorka przy projekcie “Wielkopolska Otwarta – innowacyjne wsparcie i integracja społeczna cudzoziemców” finansowanego przez ROPS, gdzie wspierała pracownice socjalne oraz pracownice instytucji publicznych w efektywnym wsparciu cudzoziemców mieszkających w różnych wielkopolskich gminach.

Magdalena Zylik – Kosmowska


Współtwórca i współrealizator innowacji “Kronika wspomnień jako twórcza forma wsparcia seniorów w procesie adaptacji do życia w Domu Pomocy Społecznej”. Edukator, Animator i Trener Dramy Stosowanej – z zamiłowania i wykształcenia socjolog, trener dramy stosowanej rekomendowany przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP – KLATKA, założycielka grupy dramowej „LUB drama” w Lublinie. Ukończyła kurs trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Koordynator i inicjator projektów edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. Organizuje i prowadzi warsztaty z doskonalenia kompetencji społecznych w różnych grupach wiekowych. Zawodowo i prywatnie – społecznica. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku. Pracowała przy takich projektach jak, m.in. Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych, Dramowa Akademia Obywatelska, Projekt „Most Pokoleniowy”( II miejsce w konkursie na projekty międzypokoleniowe w latach 2007 – 2013 zrealizowane w ramach programu “Młodzież w Działaniu”), Program Wolontariusz Kultury, Pisarki na Plakaty, IDŹ-PATRZ-CZUJ: Poznański Czerwiec ’56. Autorka tekstu „Międzypokoleniowość – co to takiego?” w książce pt. „Edukacja osób starszych. Uwarunkowania – Trendy -Metody”. Prowadziła szkolenia i warsztaty m.in. w Galerii Y w Mińsku, Uniwersytecie Iwana Franki w Żytomierzu. Uczestniczka projektu DIALOGUE: English language course for youth mobility, który zorganizowany był w Budapeszcie w listopadzie 2019 roku.

Patricia Krolik


Native speaker, nauczycielka języka niemieckiego, teamerka polsko-niemieckich spotkań (również trójstronnych we współpracy z Francją), moderatorka w projekcie Deutsch-Wagen-Tour. Od początku swojej edukacji dążyła do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Wychowała się w Niemczech, w związku z tym z ogromną pasją przekazuje dzieciom i młodzieży wiedzę oraz zamiłowanie do krajów niemieckojęzycznych.

Maria Lebioda


Trenerka i edukatorka międzykulturowa i antydyskryminacyjna, antropolożka kulturowa.
Organizuje i prowadzi warsztaty i szkolenia adresowane do dzieci, młodzieży, studentów, grup zawodowych, grup wielokulturowych. Przez naście lat wolontariuszka i działaczka rozmaitych organizacji pozarządowych. Współtwórczyni i koordynatorka lokalnych kampanii promujących społeczną różnorodność: „Wspólny Poznań”, „Mowa o większości świata”, „Żywa Biblioteka”. Współpracuje z Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”, MDSM Mikuszewo, Centrum Badań Migracyjnych. Podróże rozpoczęła już jako przedszkolak, a nabytą podczas nich wiedzę i doświadczenia wykorzystuje w swojej pracy. Zafascynowana Afryką Środkowo- Wschodnią. Uwielbia się ścigać (w szczególności po lasach na dłuuugich dystansach z mapą), brudzić i biegać boso. Jej jedynym nałogiem jest pieczenie słodkości. Na co dzień zajmuje się edukacją w naturze w edukacjawnaturze.pl.

Marianna Szymarek


Absolwentka Filologii Klasycznej, trenerka międzykulturowa. Kilka lat pracowała jako nauczycielka w szkole, jednak od ponad 6 lat zmieniła swoją pasę w zawód i wspiera kobiety i ich rodziny jako doula w przygotowaniu do narodzin dziecka, w trakcie porodu oraz w pierwszych tygodniach po nim. Podczas współpracy indywidualnej, a także w czasie wielu warsztatów i inicjatyw dla kobiet i ich bliskich uczy prawidłowego noszenia dzieci. Promuje świadome rodzicielstwo i zachęca do korzysta z dobrodziejstw bliskości z własnymi dziećmi.

Emilia Wallheim


Pedagożka, teamerka grup międzynarodowych, lektorka języka angielskiego, koordynatorka zespołu ds. języków obcych i projektów międzynarodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu. Współpracuje z Fundacją BEZLIK, Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży Mikuszewo oraz Pracownią Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR.