Fundacja

Fundacja BEZLIK powstała, aby wspierać działalność projektową Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo, który od przeszło 20 lat prowadzi wśród dzieci i młodzieży międzynarodowe spotkania i wymiany. Fundację tworzą ludzie, którzy od wielu lat działają w edukacji pozaformalnej organizując i przeprowadzając projekty międzynarodowe. Sama Fundacja powstała w roku 2017, ale doświadczenie osób związanych z fundacją sięga co najmniej 15 lat międzynarodowej pracy pedagogicznej.

Od początku tworzenia Fundacji wiedzieliśmy, że naszą pracę chcemy poszerzyć o działania w Poznaniu. Wszystkie osoby współpracujące z Fundacją BEZLIK są związane z tym miastem.

Organizujemy głównie projekty polsko-niemieckie, ale co roku  mamy w programie również projekty trójstronne z włączeniem osób uczestniczących z Ukrainy, Chorwacji czy Białorusi. Ramy tematyczne naszych programów są bardzo szerokie: od praw człowieka i działań antydyskryminacyjnych po temat globalizacji czy szeroko pojętych tematów historyczno-politycznych jaki psychologiczno-społecznych.

Działania dla młodszych dzieci skupiają się wokół metod artystycznych czy teatralnych, ale zawsze staramy się również przekazać wartość zaangażowania lokalnego i kształcenia obywatelskiego.  Ważnym elementem każdego spotkania dzieci czy młodzieży jest partycypacja uczestniczących. Staramy się włączyć i zachęcić młodzież do współdecydowania na wszystkich etapach naszych działań.

W roku 2018 roku wspieraliśmy tworzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania do spraw przeciwdziałania wykluczeniom Marcie Mazurek. Obecnie przedstawicielka Fundacji BEZLIK jest w prezydium KDO przy nowej pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania do polityki równościowej Stelli Gołębiewskiej.

W marcu 2020 roku udało nam się w konsorcjum trzech organizacji pozarządowych, wspólnie z CIM Horyzonty oraz Stowarzyszeniem Lepszy Świat, pozyskać lokal w centrum Poznania na działania statutowe. Nasze organizacje mają duże doświadczenie nie tylko w pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także zajmują się edukacją osób dorosłych, w tym współpracujemy również z grupami seniorów. Będziemy wspólnie tworzyć i rozwijać miejsce otwarte na różnorodność osób i działań przez lokalną społeczność w celu długotrwałego wzmocnienia jej aktywności i tożsamości. Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą organizowane w różnej formie (warsztaty, spotkania, działania edukacyjne, spektakle) wykorzystując zasoby wszystkich naszych organizacji, aby ofertę poszerzyć o atrakcyjne tematy, zachowując również aspekt artystyczny.

Dotychczasowe doświadczenia i kwalifikacje:

Corocznie organizujemy polsko niemieckich wymian dzieci i młodzieży w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo. Projekty są przygotowywane dla różnych grup wiekowych, z dostosowanym tematem i program do możliwości i zainteresowań uczestników i uczestniczek. W ciągu roku szkolnego projekty odbywają się we współpracy ze szkołami – są to szkoły z całego kraju, jednak najwięcej z Poznania i Wielkopolski.

Coroczna współorganizacja polsko niemieckich projektów na terenie Niemiec. W Niemczej najwięcej wspólnych projektów realizujemy z poczdamskim stowarzyszeniem HochDrei e.V. Dodatkowo współpracujemy z JUBI Unterfranken w Würzburgu oraz ze stowarzyszeniem Hillerische Villa e.V. w ramach projektów trójstronnych z Czechami. Rozpoczęliśmy współpracę również z JUBI Kurt Löwenstein. Mamy również organizacje partnerskie na Ukrainie, w Chorwacji i Gruzji.

Coroczny polsko niemiecki projekt wyjazdowy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewczyn (11.10.), który jest realizowany w Poczdamie. Nastolatki z Polski i Niemiec spędzają wspólnie tydzień, uczestniczą w tematycznych warsztatach i wspólnie przygotowują występy i wydarzenia na obchody Międzynarodowego Dnia Dziewczyn.

W roku 2018 przeprowadziliśmy w Poznaniu cykl warsztatów dla nastolatek. Spotkania były organizowane w cyklu cotygodniowym w pomieszczeniach Centrum Bukowska oraz Migrant Info Point. Cotygodniowe spotkania miały za zadanie poszerzyć horyzonty dziewczyn i wzmocnić j w dążeniu do wyznaczonych przez siebie celów.

Od roku 2018 organizujemy jako jedyna organizacja obchody Międzynarodowego Dnia Dziewczyn w Poznaniu. Są to wydarzenia, również warsztaty wzmacniające i aktywizujące nastolatki. W 2018 roku zorganizowaliśmy spotkanie z aktywistką w przestrzeni Centrum Bukowska, roku temu warsztaty z działania obiegów elektrycznych zorganizowaliśmy w Atelier WIMAR Stowarzyszenia Łazęga Poznańska.

W roku 2019 przeprowadziliśmy weekendowe warsztaty dla dzieci dotyczące mowy nienawiści w Atelier WIMAR Stowarzyszenia Łazęga Poznańska. Wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami zastanawialiśmy się czym jest mowa nienawiści, jak jej przeciwdziałać i co robić jak już ją w przestrzeni miejskiej zaobserwujemy.

Pozyskujemy pieniądze z kilku źródeł, m.in.:

  • Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
  • Erasmus +
  • CIL Regrantingowe
  • AktionMensch