Edukacja antydyskryminacyjna

Edukacja antydyskryminacyjna

Porozmawiamy o równości, prawach człowieka i dyskryminacji! 

Czym jest tożsamość każdego człowieka? Jak tworzą się stereotypy i uprzedzenia wobec grup społecznych? Jak powstaje tak zwany „łańcuch dyskryminacji”? Odpowiedzi na tego typu pytania są znaczące dla jakości życia indywidualnego i społecznego. Pomimo tego, że równe traktowanie jest często występującym hasłem, to nadal rzadko spotykamy się z wdrażaniem tej idei w życiu codziennym.  

Dyskryminacja jest jak choroba – lepiej jej zapobiegać niż zmagać się z jej konsekwencjami. 

Czym jest więc edukacja antydyskryminacyjna? Zgodnie z definicją Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej to świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności. Edukacja antydyskryminacyjna rozwija wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia, buduje kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji, rozwija wiedzę na temat grup dyskryminowanych oraz ruchów emancypacyjnych, wzmacnia grupy i osoby dyskryminowane na zasadach włączania i upodmiotowienia. *

Organizując warsztaty, szkolenia i spotkania wpisujące się w idee edukacji antydyskryminacyjnej, dokonujemy małych kroków w stronę świata wolnego od przemocy czy jawnej nienawiści. Wyjaśniamy podstawy uprzedzeń i stereotypów, omawiamy mowę nienawiści i sposoby jej przeciwdziałania, wyjaśniamy pojęcie dyskryminacji oraz omawiamy konwencję praw człowieka. Wychodzimy z założenia, że największe zmiany powinny zaczynać się od nas samych i zmiany naszego najbliższego środowiska. W tym celu kierujemy się z ofertą warsztatowo-szkoleniową do młodzieży, nauczycieli i nauczycielek oraz przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych. 

*Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Edukacja Antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, Warszawa 2011, s. 7.