Projekty

Akcja EDU ReakcJA 2.0!

Akcja EDU ReakcJA 2.0!

Pobierz “Akcja EDUreakcja - Raport” Raport.pdf – Pobrano 19 razy – 1 MB

W naszym projekcie stawiamy sobie za cel przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na polskich uczelniach, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni publicznych. Problem molestowania i molestowania seksualnego na polskich uczelniach istnieje, a do niedawna był praktycznie niezauważony. A jednak liczne raporty wykazały, że jest to bardzo szerokie wyzwanie dla polskich uczelni, także w Wielkopolsce. Zaledwie 14 uczelni w całej Polsce wprowadziły organy, które mają na celu przeciwdziałanie zjawisku molestowania. A nieliczne uczelnie podjęły jakiekolwiek inne działania przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu na uczelniach, np. działania edukacyjne, kampanie czy szkolenia.

Zdajemy sobie również sprawę, że dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne jest problemem nie tylko na uniwersytetach i uczelniach wyższych, ale jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Dlatego w szkoleniach wezmą/biorą udział nie tylko osoby będące związane z uczelnią (studentki i studenci, wykładowcy i wykładowczynie, pracownicy i pracowniczki), ale również osoby, dla których przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu jest bardzo ważne.

Chcemy wesprzeć te działania!

Widzimy ogromną potrzebę pracy i wzmacniania pozytywnych postaw wśród osób studiujących na wielkopolskich uczelniach.

W ramach projektu realizujemy:

 • 15 szkoleń antydyskryminacyjnych, prowadzonych przez doświadczone trenerki i trenera (odbędą się jeszcze 3 otwarte szkolenia, na które prowadzimy zapisy)
 • 5 webinarów, do których organizacji zaprosiłyśmy Koło Naukowe Edukacji Równościowej „Emancypacja”, które objęło cały projekt matronatem (część już zrealizowana),
 • spot edukacyjny

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w szkoleniach antydyskryminacyjnych dedykowanych szeroko pojętej studenckiej społeczności oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przeciwdziałanie dyskryminacji (m.in. edukatorki, aktywiści, urzędniczki, działacze społeczni, nauczycielki i psycholodzy.

 • Na szkoleniach poruszamy takie obszary tematyczne jak:
  – tożsamość i jej złożoność,
  – łańcuch dyskryminacji (w tym stereotypy i uprzedzenia) i pojęcie dyskryminacji,
  – molestowanie i molestowanie seksualne,
  – świadoma zgoda (consent)
 • Szkolenia są elementem projektu, który jest kontynuacją pilotażowego projektu Akcja EDUrekacjJa współtworzona przez Koło Naukowe Edukacji Równościowej „Emancypacja”. Pilotaż pokazał jak ważne i potrzebne są takie działania. Przeszkolenie antydyskryminacyjne otrzymało 60 osób studiujących. Teraz czas na więcej!
 • Według raportu Rzecznika Praw Obywatelskich “Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów” wynika, że 40,7% osób studiujących doświadczyło molestowania, a sprawczynią/sprawcą co trzeciej takiej sytuacji był pracownik naukowy / była pracownica naukowa. Ze wstępnych analiz badania przeprowadzonego przez poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wynika, że co 10. osoba doświadczyła molestowania.
 • Raport “Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019-2020” wskazuje, że 53% osób nieheteronormatywnych doświadczyło przestępstw z nienawiści. Dyskryminacja dotyka również wiele innych grup społecznych – kobiet, migrantek i migrantów, seniorek i seniorów, osób wyznających inne religie niż katolicyzm i innych grup mniej dominujących.
 • Przeciwdziałanie i zauważanie tych negatywnych zjawisk jest kluczowe w działaniach na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej.
  Zapraszamy, by wspólnie z nami zmieniać rzeczywistość!
 • Szkolenia odbywają się w formule zdalnej (platforma Zoom) i stacjonarnej. Chcemy zorganizować 15 spotkań.

W ramach projektu Akcja EDUreakcJA 2.0 organizujemy cykl webinarów tematycznych, w których poruszamy wątki z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Webinary są organizowane we współpracy z Kołem Naukowym Edukacji Równościowej “Emancypacja” WSE UAM, które tworzyło pilotaż projektu - Akcja EDUreakcJA - warsztaty antydyskryminacyjne - w 2021 roku.

W ramach cyklu webinarowego przeprowadzimy rozmowy o wybranych zagadnieniach z zakresu:

 • migracji i uchodźctwa;
 • psychoterapii osób wykluczanych;
 • praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy seksualnej,
 • barier tworzących niepełnosprawność
 • oraz handlu ludźmi.

Przewidujemy, że każdy z zaplanowanych webinarów będzie trwać ok. 2h.

Webinary będą przyjmować formę rozmowy i/lub prezentacji audiowizualnej. Nie obowiązują zapisy – wystarczy kliknąć w link, który będziemy udostępniać przed realizacją live'a. Osoby uczestniczące w webinarach w czasie jego trwania mają możliwość podzielenia się swoimi refleksjami oraz wątpliwościami.

Mając na uwagę wartości, które niesie ze sobą edukacja antydyskryminacyjna, zależało nam na tym, aby zwiększyć dostępność naszych treści, dlatego każdy live tematyczny będzie symultanicznie tłumaczony na Polski Język Migowy.

Uchodźstwo i migracje w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej

Data webinaru: 3.04.2022 r. o godzinie 16:00

Podczas webinaru zostały omówione podstawy teoretyczne uchodźstwa i migracji, w tym ich różnice. Profesorki omawiały daną problematykę w odniesieniu do aktualnych wydarzeń (kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią, pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy) oraz omówiły kilka projektów organizowanych przez Centrum Badań Migracyjnych UAM jako przykład dobrych praktyk pomocowych i edukacyjnych. Zapis rozmowy jest dobrym kompendium podstawowej wiedzy z zakresu migracji oraz uchodźstwa, dzięki webinarowi, można się dowiedzieć m.in. czym się różnią się uchodźstwo i migracja, a także dlaczego nie są to terminy synonimiczne czy też o różnicach między integracją a asymilacją. Z profesorkami rozmawiała sekretarzyni Koła Naukowego Edukacji Równościowego “Emancypacja” - Magdalena Antolczyk.

Osoby eksperckie:
prof. UAM dra hab. Izabela Main – Dyrektorka Centrum Badań Migracyjnych UAM od 2021 r., wcześniej sekretarz CeBaM. Antropolożka i historyczka pracująca w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania dotyczące migracji, uchodźstwa, integracji społecznej, zdrowia i leczenia w kontekście migracji. W ostatnim czasie kierowała zespołem CeBaM w projekcie „Normy i wartości w europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym” (2017-2021), finansowanym ze środków UE, program Horyzont 2020; współtworzyła projekty edukacyjne, np. „Kto pyta, nie błądzi. Porozmawiajmy o uchodźcach” (2017-2019).
prof. UAM dra hab. Natalia Bloch – antropolożka, profesorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii, jest też członkinią Centrum Badań Migracyjnych UAM. Zajmuje się antropologią mobilności – uchodźstwa, migracji i turystyki – zwłaszcza w kontekście postkolonialnym. Prowadzi badania w obozach uchodźców tybetańskich i wśród mobilnych pracowników nieformalnego sektora turystycznego w Indiach, jest też zaangażowana w projekty migracyjne w Polsce, tak badawcze, jak i interwencyjne.

Link do webinaru:
FB Fundacji Bezlik:

Nagranie wideo

“Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży wykluczonych z powodów rozwojowych”

Data webinaru: 21.04.2022 r. o godzinie 17:00

Rozmowa z dr Magdaleną Wegner-Jezierską skupiała się przede wszystkim na specyfice jej pracy jako terapeutki. Pani doktor pracuje przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą w spektrum nauroróżnorodności i/lub LGBT+, która to doświadcza wykluczenia i/lub dyskryminacji w różnych obszarach życia społecznego przez cechy, na które nie ma wpływu. Pani doktor omówiła skutki wykluczenia oraz omówiła jak powinna wyglądać praca, wychowywanie dzieci i młodzieży, która jest narażona na wykluczenie z przyczyn rozwojowych. Podczas live’a została również omówiona sytuacja osób, które doznają więcej niż jednego rodzaju dyskryminacji, m.in. kobiety w ASD, które rzadziej są diagnozowane w dzieciństwie ze względu na swoją płeć metrykalną. Z dr Magdaleną Wegner-Jezierską rozmawiała prezeska “Emancypacji” - Joanna Kuczora.

Ekspertka:
Magdalena Wegner-Jezierska - doktor nauk humanistycznych, psycholog, terapeutka dzieci i młodzieży, wieloletnia wykładowczyni akademicka, szkoleniowiec. Autorka poradników dla rodziców i opiekunów oraz scenariuszy do zajęć rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne uczniów i uczennic. Założycielka Gabinetów Psychologicznych ZAPRZYJAŹNIENI. Zajmuje się terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi grupy treningu umiejętności społecznych oraz grupowe formy terapii dzieci w spektrum autyzmu (LEGO® based Therapy Training for Autism). Współpracuje z placówkami oświatowymi szkoląc specjalistów oraz rodziców. Prywatnie żona i mama sześciorga dzieci.

Nagranie video

“Przemoc seksualna ze względu na płeć a prawo karne”

Data webinaru: 24.05.2022 r. o godzinie 18:00

Podczas webinaru omówione zostały korelacje między płcią a przemocą seksualną. Osoby gościnne przedstawiły bazę definicyjną związaną z tematem webinaru oraz zaprezentowały wyniki badania, które przeprowadzały, pt. "Typizacja europrzestępstw (art. 83 ust.1 TFUE) i polskie prawo karne – spójność polskiego prawa karnego materialnego i proceduralnego z Europejską Strategią na rzecz równouprawnienia płci" oraz badań pokrewnych. Rozmowa poruszała również m.in. temat prawa karnego jako narzędzia wprowadzana polityki antydyskryminacyjnej czy też tego jak daleko powinno wkraczać prawo karne materialne w nasze życia.

Osoby eksperckie
Prof. UAM dr hab. Barbara Janusz-Pohl - nauczycielka akademicka, wykładowczyni, od 2004 roku związana z Katedrą Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka monografii naukowych oraz artykułów, redaktorka The Ius, Lex et Res Publica. Studies in Law, Philosophy and Political Cultures wydawanego przez Międzynarodowe Wydawnictwo Naukowe Peter Lang. Inicjatorka i uczestniczka wielu projektów naukowych - międzynarodowych oraz krajowych. Zakres jej badań obejmuje różne obszary postępowania karnego, a także wybrane aspekty ogólnej teorii prawa oraz prawa karnego materialnego, tj. przesłanki umorzenia ścigania karnego, przedmiot immunitetów, problematykę dyscyplinarną odpowiedzialność, przedmiot dyrektywy i opisowe ujęcie zasad procesowych, zagadnienia formalizacji i konwencjonalizacji czynów procesowych karnych oraz ściganie przestępstw seksualnych, wybrane aspekty współpracy międzynarodowej w sprawach karnych.
Mgr Michał Wawrzyńczak - od 2021 związany z Katedrą Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM. Obecnie pisze pracę doktorską pt. “Zasady wzajemnego zaufania i wzajemnego uznawania w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w świetle kryzysu praworządności UE: analiza sprawy na podstawie nowych tendencji sądowych dotyczących odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania.” Autor artykułów i rozdziałów w monografiach międzynarodowych. Uczestnik licznych projektów naukowych, realizowanych w międzynarodowych zespołach badawczych. Z osobami eksperckimi porozmawiała wiceprezeska KNER “Emancypacja” - Julia Jezierska.

Nagranie video

“Bariery tworzące niepełnosprawność”

Data webinaru: 15.06.2022 r. o godzinie 17:00

Podczas webinaru Iwona Boguszyńska ze Spółdzielnie Socjalnej FADO opowiedziała czym jest dostępność, w jaki sposób prawnie gwarantuje się dostępność oraz czy aktualny model realizuje m.in. potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a także poruszona została kwestia dostępności jako prawo człowieka. Pojawił się również wątek innych osób (nie tylko niepełnosprawnych) czy też grup, które również potrzebują różnych rozwiązań w przestrzeni publicznej (np. ciche godziny w marketach), które ułatwiają im codzienne funkcjonowanie czy też wątek niewidocznych niepełnosprawności. Hasłem, które przewijało się podczas całego webinaru, była najważniejsza zasada dostępności - niezbędne dla niektórych, użyteczne dla wszystkich. W webinarze omówiona została rola edukacji o dostępności. Z Iwoną Boguszyńską porozmawiała prezeska Koła Naukowego Edukacji Równościowej “Emancypacja” - Joanna Kuczora.

Osoba ekspercka:

Iwona Boguszyńska, Spółdzielnia Socjalna FADO – specjalistka ds. dostępności, zajmuje się dostępnością architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną, przeprowadza audyty, prowadzi szkolenia oraz doradztwo z zakresu dostępności dla różnych grup docelowych, od ponad 10 lat związana ze środowiskiem organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

FB Fundacji Bezlik

YouTube Fundacji Bezlik

“Handel ludźmi a edukacja. Co warto wiedzieć i jak działać?”

Data webinaru: 26.06.2022 r. o godzinie 16:00

Webinar porusza zagadnienia związane z pracą przymusową oraz z handlem ludźmi. Pomimo zmian ustrojowych czy systemów politycznych, współcześnie nadal możemy mówić o handlu ludźmi czy niewolnictwie. Joanna Garnier z Fundacji La Strada opowiedziała o tym kim jest współczesny niewolnik, jakie grupy osób są narażone na zostanie ofiarą handlu ludźmi czy też pracy przymusowej oraz jak rozległe są to pojęcia i jakie rodzaje zachowań identyfikują handel ludźmi w prawie karnym. Fundacja La Strada zajmuje się pomocą osobom, które mają doświadczenie handlu ludźmi czy też pracy przymusowej. Z Joanną Garnier porozmawiała sekretarzyni KNER “Emancypacja” - Magdalena Antolczyk.

Ekspertka:

Joanna Garnier - polonistka i pracownica socjalna w Fundacji La Strada (od 26 lat). Zajmuje się bezpośrednią pomocą pokrzywdzonym, doradza osobom pokrzywdzonym oraz osobom planującym emigrację, prowadzi zajęcia dla młodzieży, szkoli specjalistów i specjalistki.

FB Fundacji Bezlik

Formularz zgłoszeniowy:

Chcesz wiedzieć więcej? Może masz pomysł gdzie i dla jakiej grupy możemy poprowadzić szkolenie?

Napisz do nas: patryk.moszka@bezlik.com
Do zobaczenia!

Formularz zgłoszeniowy

Akcja EDUreakcJA – Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


Aleksandra Jarocka – trenerka edukacji antydyskryminacyjnej, założycielka Alleverse, współpracuje z Fundacją Bezlik. W latach 2015 – 2019 pracowała w Migrant Info Point w Poznaniu, zajmując się przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, integracją społeczną migrantów i migrantek oraz edukacją na rzecz antydyskryminacji i różnorodności kulturowej.
W październiku oraz listopadzie 2020 roku, realizowała warsztaty „First steps into multicultural environment” dla studentów i studentek międzynarodowych Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego (łącznie 20 godzin zegarowych). Finalistka listy „25 under 25” Forbes Polska 2021 w kategorii „Wspieranie różnorodności” oraz mówczyni TEDxPUMS 2021. Współpracowała m. in. z Fundacją Teach For Poland, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Polskim Forum Migracyjnym, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, HochDrei e.V. w Poczdamie, a także z Muzeum Imigracji w Sao Paulo (Brazylia).

Magda Szewciów – certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka antydyskryminacyjna a także moderatorka procesów Design Thinking w obszarze innowacji społecznych. Z wykształcenia pedagożka i animatorka społeczno- kulturowa.
Jako trenerka zajmuje się edukacją z zakresu różnorodności, równości płci, a także przeciwdziałania przemocy i przeciwdziałania dyskryminacji.
Pomysłodawczyni stworzenia metody SZTAMY. Wiceprezeska Fundacji Herstory i członkini zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Ukończyła m.in. Kurs Trenerski w Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Szkołę Dramy Stosowanej I Stopnia, Kurs Moderatora Design Thinking, Podyplomowe Studia Zarządzania Innowacją, Szkołę Gender Mainstreaming IBL PAN, Akademię Trenerów i Działaczy Antydyskryminacyjnych, Akademię Treningu WenDo oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu pracy z grupami, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.
W trakcie certyfikacji na providerkę TRE i kursu psychoterapii w Szkole Psychoterapii w nurcie analizy bioenergetycznej Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej.

Martyna Markiewicz – trenerka, managerka partnerstw i programów, organizatorka społeczności. Od 15 lat pracuje w sektorze społecznym współpracując z różnymi organizacjami, instytucjami, grupami, głównie w obszarze praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, zarządzania różnorodnością (m.in. Amnesty International, Centrum Społeczne Paca, College of Europe w Natolinie).
Certyfikowana trenerka dramy, jokerka Teatru Uciśnionych, inicjatorka grup wykorzystujących Teatr Ucisnionych do mówienia o opresji płci w Polsce (grupy Ma(g)daleny, Scena dla Twardziela).
Obecnie pracuje jako managerka partnerstw w Fundacji Ashoka, gdzie przez różne programy wspiera innowatorów i innowatorki społeczne, koordynuje tam m. in. Program WzmocniONE, który wspiera inicjatywy budujące równą godność płci w Polsce. Odpowiada również za budowanie i implementację strategii różnorodności i włączenia dla programu Fellowship Europe.

Lena Bielska – certyfikowana trenerka WenDo, edukatorka antydyskryminacyjna i Consent, trenerka dramy stosowanej I stopnia. Współzałożycielka i prezeska Fundacji HerStory, gdzie zajmuje się historią i herstorią mówioną, edukacją antydyskryminacyjną i antyprzemocową.
Obecnie w trakcie studiów psychoterapeutycznych Gestalt. Współpracuje na stałe z wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet, gdzie prowadzi indywidualne procesy wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy i kryzysów. Trenersko pracuje głównie w obszarze przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji a także empowermentu. Kreatorka projektów na rzecz zmiany społecznej. Absolwentka Uwr, UMCS i The DO School w Berlinie. Od 2020 roku stypendystka Alfred Landecker Democracy Fellowship, inicjatorka i twórczyni Centrum Wsparcia Aktywistycznego we Wrocławiu.
Doświadczenie zdobywa nie tylko w Polsce, ale głównie dzięki współpracy z międzynarodowymi organizacjami i inkubatorami innowacji społecznych. Prywatnie twórczyni eksperymentalnej muzyki electro synth pop, pasjonatka teatru, książek, filmów dokumentalnych, sztuki współczesnej, jazdy na kolażówce. Od 10 lat wegetarianka z wieloletnim sportowym zacięciem – biega, trenuje tajski boks i krav magę.

Patryk Moszka – edukator równościowy, działacz społeczny. Do niedawna mentor w wolnej szkole, a obecnie pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, gdzie zajmuje się zwiększeniem widoczności podmiotów ekonomii społecznej. Z wykształcenia pracownik socjalny. W trakcie certyfikacji na trenera antyprzemocowego w metodzie SZTAMA.
Prowadził warsztaty antydyskryminacyjne, moderował debaty i współtworzył projekty współpracując z poznańskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i festiwalami, m.in: Kolektywem Edukacyjnym, Stowarzyszeniem Lepszy Świat, CIM Horyzonty, Fundacją Malta, Short Waves Festival, Nową Siłą Kuratorską, Sceną Roboczą, Fundacją Bezlik czy Komitetem Ochrony Praw Dziecka.
Jeden z koordynatorów działań w ramach programu Generator Malta w 2020 r., projektu Critical Cretion i Inna Perspektywa 2.0. Od 2019 współtworzy Poznańską Garażówkę – oddolną inicjatywę, której celem jest edukacja i organizacja wyprzedaży garażowych, z których dochód wspiera osoby z doświadczeniem uchodźstwa.

Pobierz “Akcja EDU-reakcJA 2.0 - oferta” Akcja-EDU-reakcJA-2.0-oferta-.pdf – Pobrano 43 razy – 4 MB

Udostępnij ten post