Projekty

Szkolenie – Wzmocnij Młodzież Edukacją o Prawach Człowieka

Szkolenie – Wzmocnij Młodzież Edukacją o Prawach Człowieka

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Krajowym Treningu Rady Europy:
“Wzmocnij Młodzież Edukacją o Prawach Człowieka”

National Training Course: Empower Youth with Human Rights Education

3 – 8 sierpnia 2020

MDSM Mikuszewo

Pobierz “Szkolenie – edukacja w zakresie praw człowieka 3 – 8 sierpnia 2020 MDSM MIkuszewo” Szkolenie-–-edukacja-w-zakresie-praw-człowieka-3-–-8-sierpnia-2020-MDSM-MIkuszewo.pdf – Pobrano 146 razy – 3 MB

Do kogo skierowane jest to szkolenie?

Trening przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia, które są nauczycielami/nauczycielkami lub pracują z dziećmi i młodzieżą w organizacjach pozarządowych, świetlicach środowiskowych, szkołach, klubach osiedlowych, gminnych i miejskich ośrodkach kultury, nieformalnych grupach młodzieży itp. Szczególnie zapraszamy osoby, które mają do czynienia z młodzieżą z grup mniejszościowych oraz z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem (np. imigranci, mniejszości narodowe i etniczne, mniejszości religijne, młodzież LGBTQIA+ itp.). Zapraszamy osoby z całej Polski!

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

Celem treningu “Wzmocnij Młodzież Edukacją o Prawach Człowieka” jest edukacja osób, które pracują z młodzieżą, na temat praw człowieka oraz tego, jak można wykorzystać edukację o prawach człowieka we wzmacnianiu młodych ludzi narażonych na wykluczenie społeczne lub dyskryminację. Podczas całego szkolenia, będziemy
pracować nad tym:

 • Czym są prawa człowieka i dlaczego wiedza o nich jest ważna?
 • W jaki sposób można wykorzystać edukację o prawach człowieka jako narzędzie do wzmocnienia młodzieży?
 • Jak przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkole i w pracy z młodzieżą?
 • Jak radzić sobie z hejtem i mową nienawiści w internecie? Jak pracować z młodzieżą w tym zakresie?

Podczas treningu, osoby uczestniczące wezmą udział w wielu ćwiczeniach, aktywnie pracując nad tematem. Nasi uczestnicy i uczestniczki otrzymają odpowiednie narzędzia do przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści. Każda osoba uczestnicząca w treningu otrzyma od nas także gotowe materiały (książki i materiały online) do pracy z młodzieżą.

W trakcie szkolenia, poznasz także inne osoby pracujące z młodzieżą, będziesz mieć czas i przestrzeń na uczenie się od innych i wymianę doświadczeń. Odwiedzisz także Poznań i działające w nim organizacje pozarządowe, które zajmują się edukacją antydyskryminacyjną i edukacją o prawach człowieka.

Gdzie odbędzie się szkolenie i ile będzie trwało?

Nasz trening odbędzie się w Młodzieżowym Domu Spotkań w Mikuszewie (ok. 60 km od Poznania) i będzie łącznie trwać 6 dni – od 3 do 8 sierpnia 2020. Nasz Dom Spotkań spełnia wszystkie warunki sanitarne w obecnej sytuacji epidemiologicznej i jest bezpiecznym miejscem do noclegu oraz dziennego pobytu.

Ile to kosztuje?

Całkowity koszt szkolenia dla osoby uczestniczącej wynosi 100 zł. Jednak, jeżeli nie możesz sobie pozwolić na taką opłatę, skontaktuj się z nami – info@bezlik.org!

Organizatorzy szkolenia zapewniają pełne wyżywienie, zakwaterowanie w maks. dwuosobowych pokojach w Młodzieżowym Domu Spotkań w Mikuszewie (6 dni – 5 nocy), dojazd i powrót ze szkolenia (środek transportu do ustalenia przed zakupem biletów), a także jednodniową wycieczkę do Poznania.

Serdecznie zapraszamy do przyjazdu także osoby z dziećmi – jeżeli chcesz zabrać ze sobą dzieci, również skontaktuj się z nami (info@bezlik.org) i na pewno wymyślimy odpowiednie rozwiązanie! Nie chcemy, by brak możliwości opieki nad dziećmi był przeszkodą do udziału w treningu.

Co po szkoleniu?

Po zakończeniu treningu, zachęcamy uczestników i uczestniczki do zorganizowania w swoich szkołach czy grupach młodzieżowych, z którymi pracują, warsztatów na wybrany temat, np. przeciwdziałanie dyskryminacji, przeciwdziałanie mowie nienawiści w internecie itp. Zarówno w trakcie trwania treningu, jak i po jego zakończeniu, obejmujemy naszych uczestników i uczestniczki wsparciem w przygotowaniu i przeprowadzeniu takich zajęć.

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzymuje także certyfikat.

Kto poprowadzi trening?

Organizatorem krajowego treningu jest Fundacja Bezlik w partnerstwie z Radą Europy oraz Global Changemakers, które wspierają organizację szkolenia finansowo i merytorycznie.

Trening poprowadzą dla Was:

Dariusz Grzemny – członek zespołu trenerów Departamentu ds. Młodzieży Rady Europy. Od wielu lat prowadzi szkolenia krajowe i międzynarodowe dotyczące polityki młodzieżowej, edukacji obywatelskiej, edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka. Pracował jako doradca ds. edukacji w Departamencie ds. Młodzieży Rady Europy w Strasbourgu oraz w Międzynarodowym Sekretariacie Amnesty International w Londynie. Był zaangażowany w proces tworzenia Kampanii Bez Nienawiści w Radzie Europy. Jest autorem wielu materiałów edukacyjnych dotyczących edukacji o prawach człowieka. Na co dzień – wiceprezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, odpowiedzialny za działania młodzieżowe związane z edukacją antydyskryminacyjną oraz edukacją o prawach człowieka;

Aleksandra Jarocka – założycielka Alleverse Edukacja Pozaformalna, trenerka antydyskryminacyjna i wielokulturowa. W latach 2015 – 2019 pracowała jako koordynatorka integracji społecznej w Migrant Info Point w Poznaniu, pracowała z migrantami i migrantkami, koordynując różne projekty dotyczące integracji cudzoziemców oraz edukacji wielokulturowej. Współpracowała z Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Polskim Forum Migracyjnym przy projektach edukacyjnych dotyczących różnorodności kulturowej, szkoląc z tego zakresu szkoły, nauczycieli, studentów oraz pracowników socjalnych i instytucji
publicznych; współpracowała z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, a także z Muzeum Imigracji w Sao Paulo (Brazylia); obecnie ściśle współpracuje z Fundacją BEZLIK, gdzie prowadzi warsztaty oraz polsko niemieckie wymiany młodzieżowe; jest absolwentką programu Global-In Fellowship (2017 rok) oraz członkinią sieci Global Changemakers Network.

Zgłoszenia?

Zgłoś się już teraz! Wystarczy, że wypełnisz formularz pod linkiem: https://forms.gle/yrXiZGTiJekXVLCM6 do 30.06.2020.

Po tej dacie, skontaktujemy się z Tobą.

Nie czekaj ze zgłoszeniem – mamy tylko 20 miejsc. Serdecznie zapraszamy!

Program:

Ramowy program Krajowego Treningu Rady Europy:
“Wzmocnij Młodzież Edukacją o Prawach Człowieka”

National Training Course: Empower Youth with Human Rights Education
3 – 8 sierpnia 2020, MDSM Mikuszewo

 

Dzień 1

 1. Przyjazd uczestników i uczestniczek, zapoznanie się, zakwaterowanie
 2. Aktywności integracyjne

Dzień 2

Czym są prawa człowieka?

 1. Prawa człowieka i młodzi ludzie
 2. Tożsamość i dyskryminacja
 3. Przeciwdziałanie dyskryminacji

Dzień 3

 1. Hejt online I mowa nienawiści w internecie
 2. Prawa człowieka online

Dzień 4

 1. Wycieczka do Poznania
 2. Wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych

Dzień 5

 1. Edukacja o prawach człowieka jako narzędzie empowermentu
 2. Wykorzystanie materiałów edukacyjnych
 3. Praca w grupach projektowych

Dzień 6

 1. Ewaluacja projektu i wyjazd uczestników i uczestniczek

Udostępnij ten post