Międzynarodowe wymiany młodzieży

Międzynarodowe wymiany młodzieży

W środowisku, w którym żyjemy, funkcjonuje wiele osób z różnymi doświadczeniami, historiami, osobowościami i tożsamościami. Niekiedy różnorodność, poczucie niezrozumienia drugiej osoby może wywoływać niepokój lub prowadzić do nieporozumień. Warto jednak pochylić się nad tym tematem i dostrzec, że ta różnorodność i wielokulturowość jest źródłem wzbogacającym nasze społeczeństwo.

Naprzeciw wyzwaniom społecznym stoi edukacja pozaformalna, która rozpoznaje sytuacje oraz ułatwia znalezienie drogi prowadzącej do wypracowania pozytywnych rozwiązań. Wybierzmy więc wspólnie ścieżkę tolerancji i szacunku do drugiego człowieka!

Międzynarodowe wymiany młodzieży bez wątpienia odgrywają ważną rolę edukacyjną. Dostrzegamy potrzebę rozwoju współpracy młodzieżowych oraz wzmacniania otwartości i wrażliwości młodych osób. Jako Fundacja organizujemy polsko-niemieckie projekty w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo oraz w placówce HochDrei e.V. w Poczdamie (link). Obie organizacje współpracują ze sobą od wielu lat. Staramy się, by każda grupa biorąca udział w wymianie miała okazję spotkać się w ciągu roku dwa razy: raz w Polsce i raz w Niemczech.

Nasi uczestnicy i uczestniczki, poprzez wzajemne poznawanie siebie i różnorodności kulturowej osób uczestniczących w wymianie, uczą się doceniania różności i dostrzegania podobieństw jako elementów łączących nas wszystkich. Wymiany dają możliwości nawiązania więzi, które są podstawą do ukształtowania poczucia wspólnotowości i solidarności.

Poza naszą główną organizacją partnerską współpracujemy również z JUBI Unterfranken w Würzburgu oraz ze stowarzyszeniem Hillerische Villa e.V., z którym organizujemy projekty trójstronne z Czechami.

Organizujemy międzynarodowe projekty dla i z:

  • szkół z różnych regionów Polski i Niemiec;
  • osób indywidualnych uczestniczących w projektach letnich;
  • osób chcących współpracować z międzynarodowymi grupami młodzieży;
  • w ramach projektów trójstronnych z włączeniem grup z Ukrainy, Białorusi i Czech.

W czasie naszych wymian język obcy nie jest barierą, wręcz przeciwnie – może być nośnikiem dobrej zabawy. Zapewniamy tłumaczenie w czasie wszystkich projektów przez wykwalifikowane pośredniczki językowe, które tłumaczą w czasie warsztatów i wspierają językowo młodzież również w razie potrzeby wczasie wolnym. Wykorzystując metody edukacji pozaformalnej, próbujemy pobudzić emocjonalną sferę naszych uczestników i uczestniczek, dać impuls do wyjścia poza ich strefę komfortu. To sprzyja pozytywnemu samorozwojowi.

Stawiamy na możliwość komunikowania się w preferowany przez uczestników i uczestniczek sposób oraz oferujemy przestrzeń do dyskusji i wymiany poglądów, zachowując otwartość na podejmowanie różnych tematów. Podkreślamy bogactwo i walory różnorodności oraz pragniemy wzmocnić to, co wspólne dla młodzieży z różnych środowisk.