„Kroniki wspomnień” Szkolenie dla osób pracujących w DPSach

wpis w: Aktualności | 0

Poprzez działania w niniejszym projekcie chcemy zwiększyć wiedzę na temat pracy na rzecz przyjaznej i odpowiedzialnej adaptacji osób starszych w nowej rzeczywistości, jaką jest zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej. Dla seniorek i seniorów, którzy są coraz bardziej zależni od innych ważne jest stanowienie o samym sobie, poczucie odpowiedzialności, bycie w miarę zaistniałej sytuacji możliwe niezależnym – forma wsparcia, jaką jest tworzenie albumu wspomnień ma na celu wzmacniać te postawy i budować na nowo poczucie własnej wartości i sprawczości.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów, których elementem będzie stworzenie albumu wspomnień będą motywowani do podejmowania samodzielnych decyzji – począwszy od wyboru koloru podkładu stron kroniki i wypełnieniu jej wybranymi wspomnieniami.

Czerpiąc z przykładu poprzedniego projektu – stanowienie o sobie zaczyna się w najprostszych rzeczach. To kompetencja, którą należy wzmacniać i rozwijać. Tym samym zwiększając ich szanse na dłuższe aktywne i samodzielne życie, bez zależności psychicznej od innych osób. Naszym celem jest wydłużenie świadomego życia i korzystania z niego jak najdłużej mimo zmiany miejsca zamieszkania z domu rodzinnego na DPS. Jednak naszym pierwszorzędnym celem jest praca z personelem DPSów. Chcemy podnieść jego kompetencje i przygotować ich w procesie składającym się z kilku elementów na prowadzenie warsztatów dla swoich podopiecznych. Jest to ważny aspekt wdrażania warsztatów ułatwiających adaptację w nowych warunkach seniorom i seniorkom. Po ewaluacji z realizacji warsztatów “kroniki wspomnień” wiemy, że uczestniczący seniorzy i seniorki bardzo zżyli się z osobami prowadzącymi, dlatego tym razem chcemy przeszkolić kadrę DPS, aby ta metoda mogła z jednej strony pomóc w adaptacji mieszkańców DPS, ale również dała możliwość na nawiązanie relacji z personelem placówki. Dlatego w cyklu naszego projektu osoby starsze wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez przeszkolony personel ze wsparciem osoby z naszego zespołu. Ze względu na stan epidemiczny szkolnie dla personelu odbędzie się online. W ramach projektu zabezpieczamy uczestniczące DPSy w potrzebne materiały, szkolimy i wspieramy pracowników i pracownice DPSów online. Pracownicy i pracownice DPSów, które zdecydują się wziąć udział w szkoleniu i poprowadzić warsztaty w swojej placówce otrzymają za swoją dodatkową pracę wynagrodzenie.