Zespół

Małgorzata Bobrowska, prezeska

Jest absolwentką Technische Universität Berlin na kierunkach Historii oraz Niemiecki jako język obcy. Już w czasie studiów zaczęła angażować się w polsko-niemieckie projekty. W ramach studenckiego naukowego projektu historycznego „Verständnis durch Verständigung“ zainicjowała w latach 2004-2006 współpracę pomiędzy TU Berlin i UAM w Poznaniu. Od 2005 roku związana była roczną praktyką w ramach projektu „Brücken Köpfe“ z placówką oświatową Schloss Trebniz e.V. Od 2006 roku współpracuje z HochDrei e.V. oraz Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży Mikuszewo. W obu placówkach jest referentką do spraw edukacji oraz koordynatorką polsko-niemieckich oraz trójstronnych projektów dla dzieci i młodzieży. W kwietniu 2017 została powołana na prezeskę Fundacji BEZLIK, która wspiera międzykulturową pracę projektową w MDSM Mikuszewo. Fundacja na cel obrała sobie również działania na rzecz pozytywnego postrzegania międzykulturowości, propagowanie akceptacji różnorodności kulturowej, narodowościowej i etnicznej.
Przez pięć lat pracowała również w szkołach, na różnym etapie nauczania, jako nauczycielka języka niemieckiego i historii.