Fundacja

Fundacja Bezlik została założona w Poznaniu 10.04.2017 roku przez Birgit Weidemann, prezeską stowarzyszenia HochDrei i członkinię niemieckiego stowarzyszenia wspierającego Mikuszewo. oraz Krzystofa Hajder, aktywnego członeka Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo. Fundacja ma wspierać pracę Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo i wdrażać bezlik (!) projektów promujących tolerancję, różnorodność i demokrację. Dodatkowo Bezlik będzie organizował poza sezonem projktowym w Mikuszewie również projekty w Poznaniu.