Fundacja BEZLIK


Fundacja

Fundacja BEZLIK została powołana w Poznaniu 10.04.2017 roku przez Birgit Weidemann, prezeskę stowarzyszenia HochDrei i członkinię niemieckiego stowarzyszenia wspierającego Mikuszewo oraz Krzystofa Hajder, osobę zaangażowaną w tworzenie MDSM Mikuszewo. Fundacja ma wspierać pracę projektową Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo i wdrażać bezlik (!) działań promujących tolerancję, różnorodność i demokrację. Dodatkowo BEZLIK będzie organizował poza wiosenno letnim sezonem projektowym w Mikuszewie, również projekty w Poznaniu.